การผ่อนผันทหาร/นักศึกษาวิชาทหารสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ได้ติดต่อที่งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญา

การผ่อนผันทหาร/นักศึกษาวิชาทหารสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ได้ติดต่อที่งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญา

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH